Android workshop

Android workshop

По време на практическия уъркшоп ще надградим видяното в предните две лекции с:

  • Представяне на класове и обекти
  • Използване на ListView
  • Използване на custom Adapter
  • Имплементиране на click listener на view в ред от ListView

Носете си лаптопи за събитието.