iOS Workshop

iOS Workshop

iOS Workshop на тема “Често използвани UI контроли - UITableView”.
Ще видим как лесно могат да се създават прости таблици, които намират редица приложения.

Ще разберем какво представлява класът UITableView(таблица) и как се използва. Как се правят секции, header и footer views. Ще разгледаме по-често използвани в практиката клас променливи и delegate methods.

И още: - Как да изберем ред от таблицата. - Как да добавим, изтрием ред или да разменим два реда. Събитието изисква носенето на лаптопи.