Курс "Как да говорим успешно пред публика?"

Курс "Как да говорим успешно пред публика?"

След две изключително успешни събития за това как да се държим пред публика и множество запитвания решихме да организираме дългосрочен курс на тема "Как успешно да говорим пред публика?". Цената на курса е 180 лвеа на човек и се плаща по банков път. Сумата може да се плати на два или три пъти по време на времетраенето на курса, като има задължително плащане в началото от 60 лв. за всеки желаещ да участва.

Ако искате фактурата за курса да бъде издадена на юридическо лице, моля да направите превода за курса от сметката на юридическото лице, а не вие самите като физически лица да нареждате средствата!

Курсът е с обща продължителност 24 часа, които ще бъдат разделени в занятия в рамките на три месеца. Програмата ще бъде допълнително уточнена в зависимост дали ще се организират една или две групи. За да може да се обърне качествено и индивидуално внимание на всеки ще бъдат записани МАКСИМАЛНО 20 ДУШИ! (общо за двете групи).

В курса ще усвоите: - Психо-физически техники за преодоляване на напрежението, техники за постигане на концентрация, разпределение на вниманието и координация. - Анализ и работа с текст, логически ударения и акценти във фразата, упражнения за правилна артикулация, упражнения за дишане. - Упражнения за възбуждане на сетивата и боравене с различните видове памет – механична, визуална, слухова, емоционална.

Курсът ще се води от Станислав Станев - Станката. Той е актьор и режисьор, родом от Стара Загора. Завършва актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Негови учители са проф. Жени Пашова и проф. Петър Пашов. Работил е като актьор в над 50 драматични и куклено-театрални постановки за деца и възрастни. Режисьор е на няколко спектакъла на юношески и професионални трупи. Основател е на младежката експериментална трупа за театър – „Тези“ в град Стара Загора, която има участия на няколко международни фестивала.

Програма на курса: Първа лекция Текст. Четене от Prima Vista. Действен анализ. Логика. Акценти.

Втора лекция Психо-физическа загрявка на тялото и гласа за преодоляване на напрежението. Упражнения за разпределение на вниманието. Работа с текст – връзката слово-жест.

Трета лекция Допълнителни техники и „трикове“ за преодоляване на напрежението. Работа с текст. Акценти в текста. Визуална връзка с публиката.

Четвърта лекция. Упражнения за правилна артикулация. Упражнения за постигане на концентрация. Овладяване на жеста като средство да концентрира вниманието на публиката. Работа с текст – темпоритъм.

Пета лекция. Работа с текст – как да се научим да възприемаме собствения си глас. Упражнения с изключване на едно от сетивата. Упражнения за дишане и артикулация.

Шеста лекция Упражнения за събуждане на сетивата. Упражнения за наблюдателност и анализ на хората в публиката. Видове темперамент. Откриване на собствения темперамент при работа с текста.

Седма лекция. Работа с авторски текст /презентация, реч, урок и т.н./, свързан със съответната професия. Факт и събитие – дефиниция. Как да превърнем презентацията в събитие. Отговори на въпроси от публиката.

Осма лекция. „Бели петна“ и как да се справим с тях. Как да се справим с появата на „паразитни“ думи, звуци, жестове. Упражнения за координация.

Девета лекция. Видове памет и как да боравим с тях. Механична, визуална, слухова и емоционална памет. Упражнения за събуждане на различните видове памет.

Десета лекция Работа с текст – Lapsus Lingua и как да преодоляваме грешките на езика, така че да не пречат на цялостното ни представяне. Реакции на публиката. Паузата като логически акцент.

Единадесета лекция Цялостна презентация и анализ на елементите на презентацията.

Дванадесета лекция Представяне по предварително зададена тема. Импровизация по зададена в момента тема.