Лекция "Защо има бъдеще в България?"

Лекция "Защо има бъдеще в България?"

Много хора считат, че успешното бъдеще в България е нещо, което граничи с научната фантастика и степента му на реалност се намира някъде между вселените на Star Wars и Star Trek. Ако се поразровите из интернет несъмнено ще намерите статии, свързани с темата “бъдеще в България”. И несъмнено повечето от тях ще са с отрицателна нотка. Нека си позволим да разсеем облаците с една по-различна гледна точка, а именно – защо има успешно бъдеще в България и как да го постигнем.

Лектор е Венелин Добрев, един от създателите на инициативата "Успелите" (uspelite.bg) и ще сподели и повече за новата си образователна инициатива "Аз и моят успех".