Meждународна работна среща за стимулиране на иновативни продукти

Meждународна работна среща за стимулиране на иновативни продукти

На 07.06 (сряда) в ZaraLab ще се проведе международна работна среща за представяне на механизми за стимулиране на развитието на иновативни продукти от МСП в селски райони.

Това е втора международна работна среща по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, в който Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора е партньор.

По време на събитието международни лектори от Великобритания и Италия ще представят мерки за стимулиране на развитието на иновативни продукти от малки и средни предприятия в селските райони.

Работният език на събитието е английски, но ще има осигурен симултанен превод.

Програма на събитието 09:30 – 10:00 - Регистрация
10:00 – 10:15 - Откриване
10:15 – 10:30 - Обобщаване на целите на работната среща/Преглед на програмата
10:30 – 12:00 - Панел 1: Общ преглед на иновативните производствени технологии
12:00 – 13:30 - Обяд
13:30 – 15:00 - Панел 2: Предизвикателства, бариери и двигатели за възприемане на иновациите и стимулиране на разработването на нови продукти
15:00 – 15:30 - Кафе пауза
15:30 – 17:00 - Панел 3: Препоръки за създаване на благоприятна среда за разработване на нови продукти
17:00 – 17:45 - Финални въпроси и закриване на събитието