Международен семинар ”Иновации в образованието”

Международен семинар ”Иновации в образованието”

Уважаеми колеги,

От името на Българско общество по индивидуална психология каня Вас и Ваши колеги на Седмица на индивидуалната психология, която ще се проведе между 3 и 5 ноември 2017 г. в гр. Стара Загора. В нейните рамки ще се проведе Международен обучителен семинар с гост-лектор д-р Антея Милър (Anthea Millar) от Факултета на ИКАССИ.

Тема: Качественото провеждане на супервизията, особено при работа с деца. Ще се обърне внимание и на вторичната травма в отношенията между клиент и терапевт.

Регистрация Регистрацията се осъществява през електронната форма тук: https://docs.google.com/forms/d/1UTmBiomFSe9N7gwR3fd8VnWYFiIXfhTicR0EZz5wFPA/edit.

Местата са ограничени.

Организатори Организатор на събитието е Българско общество по индивидуална психология (БОИП) с ръководители проф. Жанета Стойкова, д.пс. и гл. ас. Гергана Тодорова-Маркова, д.п. Съорганизатори са Тракийски университет, Педагогически факултет гр. Стара Загора и Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“, гр. Ст. Загора. Участие - 1 ден = 1 кредит = 25 лв. и издаване на сертификат от Педагогически факултет на Тракийски университет. - 2 дни = 2 кредита = 50 лв. и издаване на сертификат от Педагогически факултет на Тракийски университет. - 3 дни = 3 кредита = 75 лв. и издаване на сертификат от Педагогически факултет на Тракийски университет.

Такси за участници, желаещи да получат сертификат от Педагогически факултет на Тракийски университет се заплащат по банков път на сметката Факултета: Тракийски университет, Педагогически факултет гр. Стара Загора 6010, ул. “Армейска” № 9 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Стара Загора; BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG60 UNCR 7630 3100 1176 08

Такси за участници, НЕ желаещи да получат сертификат, да заплатят по сметка: Фондация „Не ме разбират“ гр. Стара Загора 6010, ул. “Х. Д. Асенов” № 84 централна кооперативна банка IBAN: BG28 CECB 9790 10H3 145 000
Местата за участие са ограничени.

Програма  3 ноември – петък: o Място: ЗараЛаб, бул. „Александър Батемберг“ №28, Сити Център Стара Загора, гр. Стара Загора
o Начало: 13:00 – 15:00 ч. - Част 1
o 15:00 – 15:30 ч. – почивка
o 15:30 – 17:30 ч. - Част 2
o „В сянката на Фройд? Историята и развитието на Адлеровата индивидуална психология.“
o „Вторичната травма”

 4 и 5 ноември: Обща тема – „Иновации в образованието „Окуражаваща комуникация” o График:
 10:00 – 12:30 ч. – Част 1  12:30 – 14:00 ч. – Обедна почивка  14:00 – 16:30 ч. – Част 2 o Място: ЗараЛаб, бул. „Александър Батемберг“ №28, Сити Център Стара Загора, гр. Стара Загора
o Основни човешки потребности (малоценност и превъзходство, социално включване и ключови компетентности)
o Как да осигурим насърчаваща обратна връзка, която да включва подкрепа и промяна?
o Сократови въпроси
o Супервизия за учители, основана на рефлексията.

 6 ноември 2017 г. – Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград o Тема: Окуражаващата супервизия

Локация - Лекциите ще се проведат в залата на ЗараЛаб, бул. „Александър Батемберг“ №28, Сити Център Стара Загора , гр. Стара Загора. - Демонстрациите са в Академия за ранно детско развитие „Бобче – Топче” (Учебна база на Педагогически факултет към Тракийски университет, гр. Стара Загора).

Настаняване и изхранване Организаторите не се ангажират с осигуряване на настаняване и изхранване по време на конференцията.

За контакти Гл. ас. д-р Гергана Тодорова, координатор на Седмица на индивидуалната психология : g.todorova@me.com / +359 888 213535