Новата школа в креативните индустрии. Движения, събития, проекти

Новата школа в креативните индустрии. Движения, събития, проекти

По време на събитието ще си говорим за следните неща:

  1. Събитията и инициативите развиват екосистемите.
  2. Общността и сектора се справя по-добре да създава проекти от външните инициативи, защото познава средата. От общността за общността.
  3. Новите технологии позволяват много лесно да се прототипира и да създаваш продукти, а мрежите от инвеститори правят оправданието имам идеи, но нямам пари да звучи смешно.
  4. Мейкър движението
  5. Иноватор