Opportunities and challenges in Bulgaria

Opportunities and challenges in Bulgaria

Заповядайте на отворена дискусия, в която ще си поговорим НА АНГЛИЙСКИ. Ще ни гостува Matt - от Англия, който живее и инвестира в България от няколко години. В своята презентация, той ще ни разкаже за опита си досега, преживяванията и мнение за бизнеса в България.

Please, join us in an open discussion, in which we are going to talk in English. Our guest is Matt - from England, who has been living and investing in Bulgaria for the last few years. In his presentation he is going to tell us about his experience so far and his opinion about business in Bulgaria.

Виж събитието във Facebook