PHP Workshop - ZaraLab API

PHP Workshop - ZaraLab API

Приложението, което ще предостави данни за консумация от сайта на Заралаб е вече "позиционирано" - базирано на Slim3 с интегрирани компоненти: Doctrine2 ORM, Doctrine Migrations, Command Component, Serializer, Data Fixtures и Phpspec тестове. Продължаваме с разработката на нашия mini custom framework за вдигане на RESTfull API за нуждите на лаба.

Виж събитието във Facebook