Presentation of the Katana accelerator

Presentation of the Katana accelerator

For english, please scroll down.

Здравейте, в края на месец март ZaraLab, съвместно с Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора инициират представяне на акселератора KATANA, който подпомага обучението и финансирането на иновативни бизнес проекти в сферата на земеделието и селското стопанство. В скайп връзка представител на акселератора ще представи възможностите за финансиране и подпомагане на стартъпите, които решат да се включат, ще бъде разгледан процесът на кандидатстване и ще има възможност за отговаряне на въпроси, които са зададени на място от аудиторията. Работният език на събитието ще бъде английски, но ще има възможност за превод в частта за въпроси и отговори ако има такава необходимост.

Hello! In the end of March Zaralab and Stara Zagora Regional Economic Development Agency (SZREDA) organize presentation of the KATANA Accelerator that aims to support ant finance startup in the field of agriculture. In direct skype call a representatiove of the accelerator will introudce information about the possibilities KATANA has to offer in supporting and financing startups, we will make walktrough the application form and there will be time for questions and answers. The event will be in english but translation will be provided for the Q&A part.
Free Admission