Първи стъпки в Android

Първи стъпки в Android

Това е първата въвеждаща лекция по програмиране за Andorid. По време на събитието ще направим следните неща:

 • Инсталиране на Android Studio
 • Създаване на Android проект
 • Преглед на проектната структура
 • Представяне на Layouts в XML
 • Създаване на елементи в XML
 • Представяне на Activity клас
 • Ползване на setContentView в Activity
 • Добавяне на Background
 • Рефериране на елемент в XML по Id
 • Представяне на основни методи на елементите в XML
 • Представяне на основни методи на елементите в Activity
 • Запознаване с Android Manifest

Събитието е безплатно и няма нужда от предварителна регистрация. Носете компютъри, за да можете да се включите оптимално.