Първи стъпки в Django - Python workshop

Първи стъпки в Django - Python workshop

Django е мощна платформа, написана на Python, за създаване на Интернет приложения.

За да се запознаем с основните му възможности, ще направим просто приложение. Основните стъпки са: Инсталация Създаване на проект Създаване на приложение Бази данни и модели Изгледи (Views) и темплейти Форми

Събитието е препоръчително за хора с базов опит в Phyton програмирането. Носете си компютри.