Стани Спонсор

Ако имате желание да подкрепите нашата дейност и да спомогнете за растежа и развитието на мястото можете да направите това по два начина:

  • Чрез парично дарение
  • Чрез нефинансов принос - организиране и провеждане на обучения за гражданите на Стара Загора, организация на събития, даряване на необходима техника/оборудване и други