Въведение в Android програмирането

Въведение в Android програмирането

Събитието е безплатно и без предварителна регистрация. Носете си лаптопи.

Време е и за второто събитие от поредицата за Android програмирането. След като направихме първите стъпки в тази област на това събитие ще разгледаме следните неща:

 • Запознаване с ImageView view
 • Създаване на custom Drawable за фон на Button view
 • Създаване на custom Drawable за фон на Layout view
 • Запознаване с gradient на цветове, закръгляне на view и border на view
 • Представяне на Activity life cycle
 • Представяне на Activity stack
 • Затваряне на Activity и използване на флагове за отваряне на съществуващо Activity
 • Представяне на ToggleButton view
 • Проверяване на isChecked за ToggleButton view
 • Преглед на променливи
 • Представяне на if условие и неговите else if и else разновидности
 • Запознаване с оператори за сравнение
 • Запознаване с логически оператори