Въведение в Swift 3 (IOS програмиране) - втора част

Въведение в Swift 3 (IOS програмиране) - втора част

Лекцията ще бъде естествено продължение на първата. Ще направим кратко обобщение на представеното до момента и ще отговорим на въпроси, свързани с темата. Може да зададете своите въпроси от предната лекция на https://www.sli.do/, event code: zaralab-ios-intro. След това ще преминем към същинската част на лекцията. Ще разгледаме принципите на обектно-ориентираното програмиране и как те се прилагат в езика Swift. Ще научим кога и как се използват класове, структури, изброени типове и closures.

ООП в контекста на приложението - ще разгледаме UI елементите като класове и обекти и действията, които могат да се прилагат върху тях. Ще разгледаме storyboards, как лесно могат да създават UI елементи и как се реферират в кода.

Лектор ще бъде Stanislav Dimitrov. Възпитаник на Софтуерния университет, чийто основател е Светлин Наков и се занимава с програмиране от 3 години. Последната година и половина разработва приложения за iOS платформата.