Въведение в Swift 3 (IOS програмиране)

Въведение в Swift 3 (IOS програмиране)

По време на събитието ще направим първи стъпки в Swift 3, програмният език, който се използва за софтуера на продуктите на Apple. Със Swift 3 можете да програмирате за iOS, watchOS, tvOS и апликации за macOS, като също така се използва като модерно сървърно решение. В първата лекция по темата ще разгледаме синтаксиса на езика и ще го приложим към тестова апликация. Ще покажем също така как може да се програмира на Swift 3 без да е необходимо да имате Mac.

Необходимо е участващите да си носят лаптопи.