Why Swift - курс по iOS програмиране за начинаещи (Swift)

Why Swift - курс по iOS програмиране за начинаещи (Swift)

Второто събитие от безплатния курс по програмиране Intro to Programming with Swift. Следащата тема е "Why Swift?", като лекциите ще се провеждат в рамкиите на няколко месеца в четвъртък всяка седмица.

НЕОБХОДИМО Е ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ДА НОСЯТ ЛАПТОП - Mac, или такъв с инсталирана виртуална машина, за да могат да програмират.

Курсът ще е в две части, като първата ще цели запознаване с базовите концепции в езика и неговите специфики. Ето и темите (всяка тема е отделно събитие). - macOS virtual machine setup - Why Swift? - Where to code? Xcode and Xcode Playground introduction - Variables and constants - Basic operators. Numeric operations - Text operations - Swift collections. Arrays and dictionaries - Control flow - Functions - Classes, structs and objects - Error handling - My first iOS app with Swift - Part II intro

Лектор е Станислав Димитров. Той е възпитаник на Софтуерния университет и се занимава с програмиране от 3 години. Последната година и половина разработва приложения за iOS платформата.